#SISUMMIT16

Bootcamp för samhällsentreprenörer på SI Summit 2016

24 augusti 2016

På Social Innovation Summit arrangeras Bootcamp för samhällsentreprenörer, en utbildning som ungdomar mellan 16-21 år kan söka. Syftet med Bootcampet är att få träffa likasinnade, lära sig grunderna för att bli en framgångsrik samhällsentreprenör och få stöttning att gå från idé till handling. Utbildningen är ett unikt initiativ och samarbete mellan Raoul Wallenberg Academy och Ashoka. Vi har ställt några korta frågor om projektet till Johanna Westien på Raoul Wallenberg Academy, projektassistent för Bootcamp för samhällsentreprenörer.

Varför väljer Raoul Wallenberg Academy att förlägga Bootcamp för samhällsentreprenörer på Social Innovation Summit?
– Det är ett fantastiskt tillfälle för de unga som deltar i Bootcampet att få vara i ett inspirerande sammanhang med många likasinnade. Därför har vi valt att förlägga Bootcampet på Social Innovation Summit i Malmö.

Vad vill ni uppnå med Bootcampet?IMG_7708
Vi vill inte att samhället ska gå måste om alla de fantastiska idéer som finns, och vi vill få fler unga i Sverige att känna att de kan göra skillnad i samhället med sina idéer och stötta dem att förverkliga idéerna med socialt entreprenörskap som inspiration. Vi har därför tagit fram en guide i socialt entreprenörskap som ska kunna användas både av unga som på egen hand vill komma vidare med sin idé, men som också är grunden för de endagarsutbildningar, “bootcamps”, vi håller under hösten med start i Stockholm och Malmö. Tillsammans med mentorskap och nätverksträffar får de ta del av verktyg och inspiration för ett hållbart socialt entreprenörskap.

Bootcampet är ett initiativ och samarbete mellan Raoul Wallenberg Academy och Ashoka. Har ni jobbat ihop innan, och vad är bakgrunden till ert samarbete?
– Vi har länge att diskuterat ett samarbete, eftersom vi delar både värderingar och mål. Raoul Wallenberg Academy har mångårig erfarenhet av att hjälpa unga att bli ännu bättre på att leda sig själva, och Ashoka har över trettiofem års erfarenhet av att stötta sociala entreprenörer världen över. Vi möttes i insikten att vi vill göra något tillsammans för de ungdomar som hör av sig till oss och inte riktigt vet hur de ska ta sin samhällsförändrande idé vidare.

Läs mer:
http://raoulwallenberg.se/utbildning/bootcamp/
http://scandinavia.ashoka.org/