#SISUMMIT16

Summit Koncepten

Pop-up space

Det här är arenan för dig som vill ta tillfället i akt att berätta just din historia om social innovation, din utmaning eller uppmaning för de som lyssnar. Under max 3 minuter har du och ditt budskap all uppmärksamhet, och arenan leds av en professionell moderator. Det blir som mest aktivitet under pauser och luncher, men också ett ställe där man under hela konferensen knyter kontakter och hittar ny inspiration. Vet du redan nu att du vill ha talartid i Pop-up space, anmäl dig i förväg för att vara garanterad en plats. Men det går givetvis också bra att anmäla sig under konferensen, och chansa på att det finns plats i programmet.

Sharing space

Under Social Innovation Summit finns en möjlighetsarena, ett Sharing Space, för att dela erfarenheter, idéer, kunskap, nätverk, produkter och tjänster kring ett antal aktuella teman för utvecklingen av social innovation.

Här kommer även finnas några exempel från den växande kollaborativa ekonomin, ett begrepp som ofta definieras enligt följande: “En ekonomi som bygger på distribuerade nätverk av sammankopplade individer och gemenskaper snarare än centraliserade institutioner, och som förändrar hur vi kan producera, konsumera, finansiera och lära.” – Rachel Botsman.

Teman:
Delningsekonomi
Samskapa
Digital social innovation
Finansiering
Samhällsentrepenörskap
Social innovation
Effektmätning
Miljonprogrammet som innovationsarena

100 sociala innovationer

Det finns ett stort behov av att förklara vad man menar med social innovation, och gärna tydliggöra med historier och goda exempel på just sociala innovationer, såväl större bredare samverkansprojekt som enskilda innovationer. Vi vill lyfta fram exempel på sociala innovationer, såväl nya som gamla, för att visa vad som kännetecknar social innovation. Social Innovation Summit blir startskottet för MSI:s arbete med att ta fram en skrift med titeln ”100 sociala innovationer”, bl a med en utställning och en workshop.

Utställning

Under Social Innovation Summit finns det möjlighet för externa aktörer att visa upp sin verksamhet inom området social innovation i en utställningsdel. Här delas kunskap, inspiration och nya metoder. I denna del finns även exempel på sociala innovationer som knyter an till temat 100 sociala innovationer.

Utställare:
Testbed Äldreomsorgen
Center för Socialt Entreprenörsskap Sverige (CSES)
Impact Hub
Malmö Högskola
Edumanity
Licensbanken.se
Malmö Convention Bureau
Skanska Sverige AB
Social Innovation Skåne
Region Skåne
Mötesplats Social Innovation
SEB
Kryddor från Rosengård
C/O Stad – Samskapa staden

Entreprenörer, intermediärer
och investorer

Många goda innovationer söker nätverk, potentiella kunder, affärsutveckling, rådgivning och finansiering, och många investerare söker efter något bra att stötta. Under SI Summit arrangerar vi därför olika mötesplatser där intermediärer och entreprenörer/innovatörer kan mötas, dela kunskap och diskutera eventuella samarbeten.