#SISUMMIT16

Intervju: Amelie Silfverstolpe

23 augusti 2016

En av talarna på årets Social Innovation Summit är Amelie Silfverstolpe, Program Director på Axfoundation. På SI Summit kommer Amelie Silfverstolpe bland annat att prata om ÖppnaDörren, ett initiativ av Axfoundation, som jobbar med integration och att möjliggöra möten mellan människor med olika bakgrund.

– När vi startade ÖppnaDörren funderade vi länge på vad vi ville göra för att komplettera det som redan fanns. Att det blev ÖppnaDörren var dels för att Antonia [Ax:son Johnson, grundare av Axfoundation och ägare av Axel Johnson-gruppen] är intresserad av integration och tycker att det är viktigt, men också för att bolagen inom Axel Johnson-gruppen vill bli bättre på att rekrytera och ta vara på internationell kompetens.

ÖppnaDörren är ett initiativ som primärt riktar sig till allmänheten och möjliggör för alla människor, både svenskfödda och utlandsfödda, att möta människor med olika bakgrund. Vem som helst kan registrera sig för möten genom fyra olika initiativ: Yrkesdörren, Invitationsdepartementet, Svenska med baby och Kompis Sverige. (Läs mer om de olika initiativen här).

– Målet för 2016 är att 10 000 personer ska träffas genom ÖppnaDörrens olika initiativ. Vi försöka hitta kanaler för att nå så många som möjligt genom att ha en portal som erbjuder enkla sätt att träffa personer med annan bakgrund. ÖppnaDörren är ett initiativ med ett 10-årsperspektiv – integrationsfrågan kommer ju inte vara mindre relevant inom en snar framtid här i Sverige.

Alla fyra organisationer inom ÖppnaDörren samverkar för att tillsammans nå ut nationellt. Invitationsdepartementet, Svenska med baby och Kompis Sverige är fristående ideella organisationer som Axfoundation stöttar genom ÖppnaDörren, medan Yrkesdörren är Axfoundations egna verksamhet.

– Yrkesdörren, vars fokus är att bredda yrkesnätverken emellan etablerade och nya svenskar har redan slagit sitt årsmål. Vi är mycket glada för att många personer med utländsk bakgrund mailar och berättar att möten de haft har lett till både jobb och praktik. I Sverige tillsätts sju av tio jobb via kontakter och det är något som gör det svårare för utlandsfödda då de ofta har bristande nätverk. Yrkesdörren ska göra det lättare att ta vara på den kompetens som finns.

Innovativa lösningar till utlandsföddas etablering i Sverige är något Amelie Silfverstolpe speciellt vill lyfta fram på Social Innovation Summit i år och har positiva förväntningar på konferensen.

– Jag förväntar mig en inspirerande och upplyftande konferens, där vi kan knyta bra kontakter och sprida goda både nationella och internationella exempel på hur vi förbättrar integrationen mellan nya och etablerade svenskar.

Anmäl dig till Social Innovation Summit!

Anmäl dig här.
Vilka har redan anmält sig?

Här kan du också läsa mer om årets teman, jobb, integration, hälsa och metoder, och här kan du se vilka talare du kan lyssna på.

Se ÖppnaDörren och Kompis Sveriges pitch på vårt mingel i Almedalen nedan: