#SISUMMIT16

Kunskapskanalen sänder från Social Innovation Summit

19 oktober 2016

Under de två konferensdagarna kommer UR Samtiden och Kunskapskanalens team att vara på plats för att spela in årets Social Innovation Summit.

Kunskapskanalen är en fri public service kanal och finns i marknät, på satellit och via kabel- och bredbandsnät. De spelar in och sänder från intressanta och aktuella konferenser och seminarier.

”UR Samtiden spelar in seminariedagar som SOCIAL INNOVATION SUMMIT för att bidra till att sprida och fördjupa kunskap, även komplex sådan, om de utmaningar som samhället står inför. Tanken är dels att inspelningarna ska kunna fungera i utbildning och fortbildning inom olika yrkesområden samt vara en del av det demokratiska samtalet.”

Inspelningarna publiceras på UR play och i Kunskapskanalen och finns tillgängliga i flera år framåt.

– Det här är en fantastisk möjlighet att föra ut området social innovation till en bredare publik. Vi samlar flera olika talare som annars kanske aldrig möts, från olika sektorer och med olika perspektiv, men vars gemensamma nämnare är att lyfta fram samhällsnyttig innovation, säger Anna Landeborg, projektledare för Social Innovation Summit på Mötesplats Social Innovation.