#SISUMMIT16

Mikrolån och kreditgarantier på Social Innovation Summit

13 september 2016

Fotograf: Inga-Lisa Adler

Social Innovation Summit arrangerar i år ett antal ”Lyssna, Prata, Göra” sessioner där deltagare blir medskapare. Ett av dessa handlar om mikrolån och kreditgarantier och arrangeras av Stadslandet Göteborg – ett samarbetsprojekt genom Business Region Göteborg och Mistra Urban Futures i samverkan med SIDA, Mikrofonden och COWI.

Hur kan vi dra lärdom av svenska internationella erfarenheter av mikrolån och kreditgarantier för att utveckla nya innovativa arbetsmetoder för medskapande av lokal ekonomisk utveckling för grön, klimatsmart och social hållbarhet?

Hur kan byggandet av nya bostäder gå hand i hand med innovation i arbetet för lokalekonomisk utveckling med social hållbarhet. Hur skulle detta kunna bidra till att bygga ekonomi som bryter passivitet och bidragsberoende, inte minst med bland annat de nyanlända som nu kan bidra till hållbar utveckling av stad och landsbygd?

Hur skulle exempelvis ekosystembaserad agroforestry i hållbart bruk av våra naturresurser i och runt våra städer kunna bidra till hållbar näringslivsutveckling. Det handlar om möjligheter för nya former av lokal produktion, förädling, transport och handel.

Dessa frågor lyfts fram som centrala i denna workshop under andra dagen på Social Innovation Summit (26/10). Här önskar arrangörerna inleda en dialog, skapa kontakter och främja initiativ till innovativa utvecklingsprojekt där man integrerar internationella erfarenheter i utvecklingen av nya strategier för medskapande av socialt hållbar ekonomisk utveckling. Med ett särskilt fokus på Sveriges mest utsatta primärområden, i samverkan med städernas omgivande landsbygd.

Medverkande talare i workshopen är Magnus Cedergren från Sida, Anna Ternell från Cowi, Jan Svensson från Mikrofonden Sverige och Samar Ramli från Mistra Urban Futures.

loggor

Anmäl dig till SI Summit här.

Har du inte anmält dig än kan du göra det här.
Klicka här för att se vilka fler som kommer dit.
Här kan du också läsa mer om årets teman, jobb, integration, hälsa och metoder, och här kan du se vilka talare du kan lyssna på.