#SISUMMIT16

SEB bjuder entreprenörer till SI Summit!

22 juni 2016

Har du nyligen startat upp din verksamhet och jobbar med sociala innovationer? SEB, i samarbete med Mötesplats Social Innovation, erbjuder även i år tio samhällsentreprenörer att deltaga på Social Innovation Summit. Ansök nu!

SEB har en historia av att stötta entreprenörer och har de senaste åren även delat ut ett pris till Årets Sociala Entreprenör och stod även förra året för 10 biljetter till Social Innovation Summit för samhällsentreprenörer. Läs mer om SEB och deras arbete för entreprenörer här.

Fyll i formuläret nedan och tala om för oss varför just du ska få en plats. Skicka din ansökan senast den 18:e september.

Fill out my online form.

VAD MENAR NI MED SOCIAL INNOVATION?
Vi utgår från följande definitioner:

Social innovation: innovativa tjänster, produkter, processer och metoder som strävar efter att möta samhällets utmaningar

Sociala innovationer är ofta tvärsektoriella i sin karaktär av flera skäl; de strävar efter att nå en hållbar utveckling vilket inbegriper såväl ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet, de är ofta brukar- och medborgarorienterade vilket innebär deltagande från såväl privat, offentlig som idéburen sektor. Social innovation kan var såväl småskalig och lokal som av större systemförändrande karaktär.

Det kan vara:

  • gräsrotsinitiativ som på nya sätt möter sociala behov som inte tillgodoses av marknaden eller den offentliga sektorn.
  • samhällsinnovationer där gränsen mellan olika samhällssektorer suddats ut och där innovationen riktar sig till hela samhället.
  • systemförändrande sociala innovationer som vill förändra värderingar, kulturer, strategier och politik.

Källa: BEPA-rapport: Empowering people, driving change: Social innovation in the European Union
Vår ambition är också att beakta FNs milleniemål i vårt urval och vilket/vilka av FNs mål de adresserar.