#SISUMMIT16

Frukostseminarium: Sociala innovationer – dåtid, nutid, framtid (öppet för allmänheten)

Social innovation i praktiken: Barn och ungas psykiska hälsa

Vad krävs för att skapa delaktighet och ägarskap för utveckling av ett bostadsområde?

Näringslivsuppropet (öppet för allmänheten)

Komplexa samhällsutmaningar kräver nya sätt att leda

Mikrolån och kreditgarantier för ny medskapande lokalekonomisk utveckling

RSS