#SISUMMIT16

Data som ett verktyg för social innovation inom hälsa

Från lysande stjärnor till business as usual – hur få goda projekt att bli ordinarie verksamhet?

Ta tempen på forskningen: vad vet vi i Sverige?

Creativity, community spirit and social innovation in rural Nordic areas

RSS