#SISUMMIT16

Personcentrerad vård – En social innovation för att använda patientens resurser på bästa sätt?

Hur samskapar vi framtidens forskning och innovation?

RSS