#SISUMMIT16

Kan ”mellanrumsarbete” vara lösningen för komplexa problem?

Boost av sociala innovationer – hur kan en idé gå från lokal till global?

”Sluta prata, börja göra” – om hur vi gör verkstad av allt prat om innovation

What will social innovation look like in the next ten years?

Can anyone be a social entrepreneur?

Policy for social innovation – how to do it

Den svenska modellen – hinder eller möjlighet för social innovation och socialt entreprenörskap?

Hur kan social innovation skapa tillväxt och jobb i Europa?

Teknik som redskap för social innovation och fler jobb

Det finska experimentet med medborgarlön – success or failure?

RSS