#SISUMMIT16

Regeneration – en smart mix av gammalt och nytt

Mobilisera mera för bättre integration

Vad krävs för att skapa delaktighet och ägarskap för utveckling av ett bostadsområde?

Från lysande stjärnor till business as usual – hur få goda projekt att bli ordinarie verksamhet?

Partnerskap för social innovation och integration

Tillbaka till framtiden – Integration på världens mest innovativa plats år 2030

Komplexa samhällsutmaningar kräver nya sätt att leda

Hur samskapar vi framtidens forskning och innovation?

Creativity, community spirit and social innovation in rural Nordic areas

Frigör kraften för framtidens jobb!

RSS