#SISUMMIT16

Hur kan social innovation skapa tillväxt och jobb i Europa?

Teknik som redskap för social innovation och fler jobb

Det finska experimentet med medborgarlön – success or failure?

Sociala innovationers roll i välfärdsystemet

Creativity, community spirit and social innovation in rural Nordic areas

Frigör kraften för framtidens jobb!

Hur arbeta med sociala innovationer inom Agenda 2030 och de globala målen?

Mikrolån och kreditgarantier för ny medskapande lokalekonomisk utveckling

Förändra radikalt i praktiken & Social Labs – ett exempel från Ronneby

Nya kollaborativa lösningar för fler jobb

RSS