#SISUMMIT16

”Sluta prata, börja göra” – om hur vi gör verkstad av allt prat om innovation

What will social innovation look like in the next ten years?

Can anyone be a social entrepreneur?

Policy for social innovation – how to do it

Planera för att integrera

Komplexa samhällsutmaningar kräver nya sätt att leda

Hur samskapar vi framtidens forskning och innovation?

Den svenska modellen – hinder eller möjlighet för social innovation och socialt entreprenörskap?

Ta tempen på forskningen: vad vet vi i Sverige?

Social Venture Capital i Skandinavien – när kommer genombrottet?

RSS