#SISUMMIT16

I Fokus: Hälsa

Handiscover – ett airbnb för funktionsnedsatta

Humanitas – en pionjär inom regeneration

Från mindshift till regelförändring – en kommission för jämlik hälsa

I Fokus: Integration

I Fokus: Metod

What will social innovation look like in the next ten years?

Can anyone be a social entrepreneur?

Policy for social innovation – how to do it

I Fokus: Jobb

RSS