#SISUMMIT16

Social Innovation – Impossible is an opinion

23 augusti 2016

Caroline Casey har på ett enastående sätt inspirerat människor världen över att vända på perspektiven kring vad det innebär att ha en funktionsnedsättning. Kanske är det snarare en möjlighet än ett hinder? Vad händer när man vägrar placeras i ett fack eller få en viss etikett? Casey har, utifrån sin egen historia utvecklat en ”best practice” för att förändra människors syn på funktionsnedsättningar, som används av hundratals organisationer världen över med stor framgång.