#SISUMMIT16

Boost av sociala innovationer – hur kan en idé gå från lokal till global?

10 oktober 2016

Få möjligheten att lyssna på 2 utvalda innovationsprojekt ur Vinnovas program ”Social innovation” och var med och hjälp till med att identifiera möjligheter och utveckla tankar kring vad som kan göra lösningarna uppskalningsbara. Hur kan en lokalt förankrad idé koppla upp sig mot befintligt strukturkapital och snabbt hitta möjligheter till informationsspridning och uppskalning? Hur kan man tänka kring samarbeten med liknande projekt? Och hur kan man engagera eldsjälar på andra orter eller i andra länder med samma viljor att genomföra förändring? Tillsammans med en erfaren panel vill vi utforska vilka möjligheter som finns och hjälpa entreprenörerna bakom de smarta lösningarna vidare.

Deltagare: Anna Edwall, Jonas Klevhag, Niss Jonas Carlsson, Hugo Ortiz Dubon, Carin Daal, Jonas Klevhag
Moderator: Anna Branten