#SISUMMIT16

Community Center för hälsa i socialt utsatta områden

07 oktober 2016

Alla samhällsaktörer behöver samverka för att hitta nya sätt att främja hälsa i socialt utsatta områden. Det är särskilt angeläget att medborgarna involveras i dessa processer. Kom och hjälp oss att diskutera i en workshop hur privata och offentliga aktörer, idéburen sektor och Malmö högskola kan utveckla ett Community center som kan förebygga hälsa. Vi utgår från Malmö kommissionens intentioner om jämlik hälsa i hela befolkningen.

Deltagare: Margareta Rämgård