#SISUMMIT16

Data som ett verktyg för social innovation inom hälsa

04 oktober 2016

Vi mäter allt fler saker i samhället – alltifrån oss själva och vår kropp till vad vi köper, gillar, läser och äter. Men hur kan man använda all denna kunskap i ett större sammanhang? Big data och Open data brukar föras fram som viktiga verktyg för en positiv samhällsutveckling. Men hur ser utvecklingen ut? Hur kan vi använda detta intensiva mätande och möjligheten att tillgängliggöra stora mängder data för att utveckla nya lösningar för en bättre hälsa? Vi får möta ett antal personer som jobbar med området ur olika perspektiv.

Deltagare: Rikard Linde, Lydia Nicholas
Moderator: Nicklas Wallberg