#SISUMMIT16

Förändra radikalt i praktiken & Social Labs – ett exempel från Ronneby

04 oktober 2016

På vilket sätt kan medborgardriven välfärdsutveckling skapa nya jobb? Innovativa lösningar utmanar ofta befintliga strukturer och kräver att vi lyckas samarbeta på tvären. Hur kan Social Labs-metodiken skapa förutsättningar för detta? Möt personer med erfarenhet av dessa perspektiv i en interaktiv dialog där du får möjlighet att ställa fördjupande frågor och ta del av deras erfarenheter. Vi använder ett konkret och lyckosamt projekt från Ronneby i Blekinge.

Deltagare: Lisa Lindström, Johan Holm, Anna Lindström, Christine Feuk, Anna Söderberg
Moderator: Pontus Holmgren