#SISUMMIT16

Från lysande stjärnor till business as usual – hur få goda projekt att bli ordinarie verksamhet?

21 september 2016

Engagemanget kring social hållbarhet är stort. Eldsjälar inom alla sektorer startar projekt som gör nytta. Innovativa projekt är oumbärliga för att förflytta attityder och ge bevis för att förändring är möjlig. Nu vill vi ta nästa steg. Hur ökar vi chanserna för att goda projekt leder till bestående samhällsförändring? Vad krävs för att lysande stjärnor ska bli ”business as usual”? Hur blir vi bättre på att kopiera och förfina vad andra redan gjort, istället för att varje gång behöva börja om från början? Hur ser vi till att steg för steg förflytta ”lägsta-nivån”? Hur överför vi ägarskapet från eldsjäl till genomdrivare och sedan förvaltare? Ser förväntningarna olika ut på sociala företag, civilsamhälle, näringsliv, akademi och offentlig sektor?

Deltagare: Catja Appelros, Arvid Morin, Benjamin Kantz, Fadi Barakat
Moderator: Lena Friblick