#SISUMMIT16

Från mindshift till regelförändring – en kommission för jämlik hälsa

07 september 2016

Hur kan man arbeta med jämlik hälsa? Ing-Marie Wieselgren från Sveriges Kommuner och Landsting pratar om vad SKL gör för att stödja social innovation och om arbetet i Kommissionen för jämlik hälsa. Hur kan man bryta gamla system för att främja social innovation och jämlik hälsa? Hur går man från tanke till att förändra regler och strukturer?