#SISUMMIT16

Frigör kraften för framtidens jobb!

03 oktober 2016

Brist på kompetens och samtidigt många utanför arbetsmarknaden – hur tar vi vara på möjligheten? Välkommen till ett samtal om nyskapande metoder för matchning, utbildning och rekrytering där publiken deltar och bidrar.

Många arbetsgivare har en längre tid signalerat att de har svårt att hitta rätt kompetens. I Sverige är det fyra av tio verksamheter som inte hittar den kompetens de söker. Utvecklingen är oroande eftersom kompetensbristen får konsekvenser för tillväxten: över hälften av verksamheterna i undersökningen uppger att kompetensbristen lett till minskad förmåga att leverera till sina kunder. Men det går absolut att göra något åt, talangerna finns där ute.

Kompetensbristen kräver att arbetsgivare agerar på nya sätt. Det kräver mod och nya tankebanor. Det mest grundläggande är att verkligen frigöra sig från alla förutfattade meningar om kandidaten, att se med friska ögon enbart på kompetens. Och att leta på nya platser. Bra att påminna sig om är att det går utmärkt att anställa kandidater med de rätta egenskaperna och lära upp dem på företaget.

I samtalet delar vi tankar om och praktiska exempel på innovativ matchning, utbildning och rekrytering från regionen, nationellt och internationellt. Publiken bjuds in att göra detsamma – välkommen att dela dina förslag, fråga och ifrågasätt!

Deltagare: Liselotte Andersson, Artan Bitiqi, Klas Tjebbes, Hélène Belin, Fadi Barakat
Moderator: Bjarne Stenquist
Arrangör: ManpowerGroup och Uppsök Malmö