#SISUMMIT16

Frukostseminarium: Social innovation i Svenska kyrkan – forskning och praktik (öppet för allmänheten)

30 september 2016

I tider av ökad mångreligiositet och sjunkande medlemstal står Svenska kyrkan inför utmaningen att upprätthålla och förnya sin samhällsrelevans. Detta sammanfaller med generella samhälleliga utmaningar av arbetslöshet, ohälsa och immigration där kyrkan visat sig kunna spela en viktig roll som röstbärare, mötesplats och tjänsteleverantör. I samarbete med Luleå tekniska universitet och Vinnova har Svenska kyrkans forskningsenhet identifierat och analyserat de sociala innovationer för jobb, hälsa och integration som utvecklats inom kyrkans församlingar, stift och kyrkokansli som ett svar på dessa utmaningar.

Anmäl dig här.

Deltagare: Malin Lindberg, Liselott Andersson