#SISUMMIT16

Handiscover – ett airbnb för funktionsnedsatta

07 september 2016

Som fullt funktionell kan det vara svårt att se de behov som finns bland de som inte är det. Därför grundade Sebastien Archambeaud Handiscover – en bokningssajt där människor med fysiska funktionsnedsättningar kan hitta boende på egen hand. Att inte behöva förlita sig på andra är en vital del för en individs självständighet och därmed inkludering i samhället.