#SISUMMIT16

Hur arbeta med sociala innovationer inom Agenda 2030 och de globala målen?

30 september 2016

De globala målen liksom arbetet inom ramen för agenda 2030 ska balansera de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. Men den sociala dimensionen upplevs ibland som mer osynlig än miljömålen. Hur ser arbetet ut med social hållbarhet inom ramen för Agenda 2030? Och vilken roll spelar social innovation?

Deltagare: Johan Hassel, Pär Larshans, Caroline Wigren, Lars Bryntesson
Moderator: Lena Friblick