#SISUMMIT16

Hur samskapar vi framtidens forskning och innovation?

03 oktober 2016

Forskningen går mot att bli mer öppen, inkluderande och utmaningsorienterad och innovationer uppstår ofta i gränslandet mellan sektorer. Det betyder att vi behöver bredda begreppen, hitta nya former för deltagande och nya plattformar där vi samskapar. Hur mobiliserar vi alla aktörer – civilsamhälle, näringsliv, forskning och offentlig sektor – att samverka för att möta samhällsutmaningar? Hur blir vi som bäst tillsammans?

Deltagare: Anders Sahlman, Karin Larsdotter