#SISUMMIT16

I Fokus: Jobb

23 augusti 2016

Sessionen fokuserar på temat JOBB och ett antal talare presenterar konkreta exempel och initiativ för att ge oss utblickar, insikter och inspiration.