#SISUMMIT16

Sociala innovationers roll i välfärdsystemet

07 september 2016

En av våra stora samhällsutmaningar är en åldrande befolkning och hur det påverkar vårt välfärdssystem. Ju färre människor som arbetar, desto mindre resurser har vi till välfärden. Hur kan social innovation och socialt entreprenörskap användas för att lösa denna utmaning och få människor etablerade på arbetsmarknaden?