#SISUMMIT16

Komplexa samhällsutmaningar kräver nya sätt att leda

27 september 2016

Många av de samhällsutmaningar och de förändringar som dessa kräver är väldigt komplexa och behöver involvera flera aktörer från hela samhället. Vilket ledarskap och vilka former och metoder behöver organisationer och individer som arbetar med framtidsfrågor och innovation, för att kunna leda komplexa förändrings- och innovationsprocesser? Vad krävs för att gå från ord till handling, helt enkelt. Vi utforskar ledarskap för sociala innovation och systemförändring – vad är svårt och vad funkar?

David Ershammar, Omtänk Utveckling och Maria Lagneby, Social Innovation Skåne samtalar med Mikael Sandgren från Rädda Barnen och Åsa Lorentzi från Göteborgs stad & Mistra Urban Futures, som berättar om konkreta exempel från sina respektive organisationer.

Deltagare: David Ershammar, Maria Lagneby, Mikael Sandgren, Åsa Lorentzi, Elin Turesson
Arrangör: Social Innovation Skåne

sis