#SISUMMIT16

Partnerskap för social innovation och integration

23 augusti 2016

Stora företag och offentlig sektor som arbetar i partnerskap med sociala företag eller samhällsentreprenörer för ökad social innovationskraft är en växande trend. Hur kan man använda partnerskapet som en hävstång för att arbeta med social innovation för bättre integration? Vilka initiativ finns idag? Vad kan man lära av varandra?

Deltagare: Anne Lunde Dinesen, Lars Bryntesson, Lena Wetterskog Sjöstedt
Moderator: Maja Frankel