#SISUMMIT16

Nya kollaborativa lösningar för fler jobb

05 oktober 2016

En arbetsmarknad i förändring och stora globala samhällsutmaningar driver fram nya innovativa och kollaborativa lösningar för att skapa fler jobb. I den här sessionen möter du personer som berättar om sina framgångsrika initiativ som dels är jobbskapande dels adresserar samhällsutmaningar. Hur gör man – vilka är metoderna, hur kan man mobilisera över sektorsgränser och hur ser möjligheterna ut för att påverka systemet? Vilka lärdomar finns? Hur kan koncepten skalas upp och spridas till andra branscher? Initiativen som presenteras är: Just Arrived, Hotell & Restaurangtalanger och Le Mat.

Deltagare: Nina Lund, Yazan Al Rayyes, Jenny Kowalewski
Moderator: Åsa Minoz