#SISUMMIT16

Paus i Summit Salongen

23 augusti 2016

Välkommen till Summit Salongen under pausen – ett myller av olika koncept där du bjuds på upplevelser, aktiviteter och generösa mötesytor.