#SISUMMIT16

Planera för att integrera

19 september 2016

Samhällsplanering och stadsutveckling kan på ett konkret sätt bidra till ett samhälle där sociala aspekter som integration, delaktighet och trygghet prioriteras och värderas. Åsa Lindgren, pedagog, Annelie Helmersdotter Eriksson, samhällsvetare och Petra Bäckman, etnolog (samtliga från Sweco Society) presenterar sina erfarenheter av att arbeta med social hållbarhet i praktiken och delger exempel från projekt inom stadsutveckling. Genom att involvera seminariedeltagarna i samverkansövningen ”Det Urbana Spelet” uppmärksammas frågan om hur social hållbarhet kan synliggöras, konkretiseras och följas upp när vi planerar våra samhällen och städer. Seminariet vänder sig till offentliga och privata aktörer inom kommunikation, bygg, fastighet, arkitektur och planering och bygger på en dialog där vi gemensamt identifierar utmaningar och möjliga vägar framåt. Välkommen till ett kreativt seminarium som genomsyras av social hållbarhet både till form och innehåll!

Deltagare: Åsa Lindgren, Annelie Helmersdotter Eriksson, Petra Bäckman
Arrangör: Sweco Society