#SISUMMIT16

Regeneration – en smart mix av gammalt och nytt

30 september 2016

Unga arbetslösa som är duktiga på teknik lär äldre att surfa och twittra. Bostadssökande studenter bor tillsammans med och delar sin vardag med ensamma äldre. Föräldrar med utflugna barn upplåter trädgård och hem till bostadslösa. Folktomma parker och slitna bostadsområden blir hem för stadsodlingar, maker-spaces och återbruk. Regeneration innebär att man tar tillvara på det som finns och arbetar över generationsgränser för att skapa win-win lösningar som är miljö- och hälsofrämjande på olika sätt.

Vi ger exempel på framgångsrika regeneration-initiativ och blickar framåt mot utvecklingen av detta område.

Deltagare: Gea Sijpkes, Gunilla Lundberg, Arvid Morin
Moderator: Åsa Minoz