#SISUMMIT16

Social innovation i praktiken: Barn och ungas psykiska hälsa

16 september 2016

Varför screenar vi barn efter fysisk ohälsa, men inte psykisk? Psykisk hälsa hos barn och unga är ett av Leksell Social Ventures fokusområden. I en workshop tar vi fram nya idéer för hur man arbetar förebyggande med psykisk ohälsa bland barn och unga. Vilken typ av stöd behövs för att stötta ett barn med psykisk ohälsa? Vad krävs av oss för att förhindra psykisk ohälsa vid tidig ålder?

Deltagare: Henrik Storm Dyrssen, Jenny Carenco