#SISUMMIT16

Frukostseminarium: Sociala innovationer – dåtid, nutid, framtid (öppet för allmänheten)

31 augusti 2016

Vad är en social innovation och hur har de sett ut genom tiderna? Malmö högskolas Fredrik Björk guidar oss igenom den sociala innovationens historia. Vi för ett samtal kring vad vi kan lära av det som varit i vårt arbete med att hitta framtidens stora sociala innovationer.

Detta seminarium är gratis och öppet även för de som inte ska besöka SI Summit. Frukost serveras, och anmälan görs här: https://goo.gl/vJOx2N

Se mer info i Facebook-eventet: https://goo.gl/A9lN3J