#SISUMMIT16

Ta tempen på forskningen: vad vet vi i Sverige?

30 september 2016

Social innovation har vuxit till ett starkt forskningsområde i Europa och även i Sverige ökar intresset bland forskare. Seminariet ger en överblick av forskningsläget i Sverige och konkreta exempel på pågående projekt. Bland annat uppmärksammas de internationella projekt där forskare från Sverige medverkar.

Deltagare: Malin Lindberg, Fredrik Björk, Thomas Persson, Funda Sezgi