#SISUMMIT16

Tillbaka till framtiden – Integration på världens mest innovativa plats år 2030

30 september 2016

Vi gör en tidsresa till Skåne året 2030 och ett samhälle där alla är behövda och inkluderade och ser möjligheter i sin framtid. Vi har lyckats nå alla 17 globala mål och vi har därmed en hållbar världsutveckling. Vad gjorde vi och framförallt hur gjorde vi? Vad är det som har hänt sedan 2016 som gjort att vi lyckades skapa samhällen som bygger på delaktighet och gemenskap? Hur kunde så många samhällsinsatser och kreativitet betyda så mycket, inte bara för dom som utförde dom, utan, skulle det visa sig, även för människor utanför Sverige och Europa?

Hur ser framgångsreceptet ut, hur skapade vi världens mest innovativa plats där människor är inkluderande och integrerade och möts över gränser, branscher och sektorer i skapandet av innovation, integration och hållbar tillväxt.

Deltagare: Anna Haraldsson Jensen, Roger Filipsson, Alexandra Fritzon, Ann-Sofie Gunnarsson, Lena Lago, Caroline Wigren, Maria Lagneby, Tobias Schölin
Arrangör: Region Skåne och Social Innovation Skåne