#SISUMMIT16

Tillgänglig handel för alla

06 oktober 2016

Stressigt. För mycket intryck. Svårt att hitta. Många personer med kognitiva nedsättningar upplever stora problem när de handlar mat och gör andra inköp. Myndigheten för delaktighet presenterar, tillsammans med intresseorganisationer och företag, arbetet med att skapa bättre förutsättningar för personer med kognitiva funktionsnedsättningar att handla.

Sessionen utgår ifrån hur myndigheter, ideella organisationer, intresseorganisationer och näringsliv arbetat med personer med kognitiva funktionsnedsättningars möjligheter att handla. Många personer med demens och andra kognitiva nedsättningar upplever stora problem när de handlar mat. Men små insatser kan göra stor skillnad. Sessionen handlar om vilka hinder dessa personer kan möta. Dagligvaruhandeln kan med enkla medel, ökad kunskap och nya arbetssätt kan underlätta inköp, och hur samskapande mellan olika aktörer kan skapa ny verksamhet, effekt och förändring i samhället. Deltagarna får ta del av erfarenheter från olika pågående arbeten där civilsamhället, myndigheter och företag samskapar för att åstadkomma förändring.

Medverkar gör Sveriges konsumenter, Demensförbundet, Haja Applikation AB och Myndigheten för delaktighet.

Deltagare: Monica Rydén, Jenny Rehnman, Kerstin Angvik, Elin Sandström, Malin Ekman-Aldén
Moderator: Oskar Jonsson
Arrangör: Myndigheten för delaktighet