#SISUMMIT16

Hur kan social innovation skapa tillväxt och jobb i Europa?

23 augusti 2016

Leonardo Quattrucci är den yngsta policyrådgivaren till ledningen av EU-kommissionens tankesmedja och specialiserar sig i framtidens arbetsmarknad och instutitonell innovation. Leonardo Quattrucci kommer att tala om vikten av social innovation för att skapa tillväxt och jobb i Europa.