#SISUMMIT16

Hur jag blev en social investerare

23 augusti 2016

Johan Andresen är ägare och styrelseordförande för den norska investeringskoncernen Ferd, värderat till 26 miljarder norska kronor 2015. Ferd har sex affärsområden, varav ett av områdena är socialt entreprenörskap. Johan Andresen kommer att berätta om sin resa till att bli en social investerare, om varför social innovation och socialt entreprenörskap är viktigt och hur han på så vis vill förändra världen till det bättre.