#SISUMMIT16

Vad krävs för att skapa delaktighet och ägarskap för utveckling av ett bostadsområde?

04 oktober 2016

Som en del av bolagets affärslogik har Stena Fastigheter Malmö under många år samarbetat med hyresgäster, aktörer och andra parter utifrån de behov som finns lokalt. Målet har varit att bidra till utvecklingen av staden och skapa trygga och trivsamma områden. Genom att upplåta platser, stötta processer, tillföra resurser och återföra lärande från samarbeten in den egna organisationen har arbetet utvecklats över hela värdekedjan – från läxhjälp i skolor till ett eget ledarutvecklingsprogram för unga hyresgäster.

Deltagarna i rundabordssamtalet har konkreta erfarenheter av att skapa delaktighet och ägandeskap för områdesutveckling genom verksamheter i miljonprogramsområden. Samtalet kretsar kring frågeställningar som:

  • Hur skapas delaktighet lokalt som bidrar till en positiv utveckling i bostadsområden?
  • Vad krävs för att skapa ett bredare ägarskap för områdets utveckling?
  • Vilka blir effekterna för individen, området, staden och affären?

Deltagare: Philip Diab, Bledi Zuta, Balqis Khattab, Cecilia Fredholm
Arrangör: Stena Fastigheter

stean-logga