#SISUMMIT16

What will social innovation look like in the next ten years?

07 september 2016

Hur ser social innovation ut om 10 år? Vilken sorts stöd och infrastruktur behövs för nya samhällsinnovationer? Louise Pulford, VD för ett av världens största nätverk för social innovation, Social Innovation Exchange, diskuterar sociala innovationer i framtiden och nödvändiga nästa steg.