#SISUMMIT16

Anders Sahlman

22 september 2016

Anders Sahlman arbetar som moderator och projektledare, dels på Vetenskap & Allmänhet, dels i egna företaget Melker Media. Anders Sahlmans arbetsuppgifter är projekt- och processledning av konferenser och seminarier, utveckling av möteskoncept och workshops i kommunikation för forskare. På Vetenskap & Allmänhet har Anders Sahlman bland annat hand om tävlingen Forskar Grand Prix och Forum för forskningskommunikation.