#SISUMMIT16

Ann Svensén

07 oktober 2016

Ann Svensén har 30 års erfarenhet av arbete med social mobilisering, opinionsbildning, hållbarhet och ledarskap inom idéburen sektor. Ann är generalsekreterare på IM, Individuell Människohjälp, och har tidigare jobbat inom RFSU. Ann har också haft många styrelseuppdrag och ingår i dag i styrelsen för Pathfinder International.