#SISUMMIT16

Anna Haraldson Jensen

28 september 2016

Anna Haraldson Jensen är styrelseledamot i aktiebolaget Röstånga utvecklings AB (RUAB). RUAB har bakgrund i den ideella föreningen Röstånga Tillsammans, som varit verksam sedan 2009 för att driva en rad projekt som utvecklar Röstångabygden. 2011 tog de ytterligare ett steg för att satsa på ett växande och välmående Röstånga och bildade aktiebolaget Röstånga Utvecklings AB (RUAB). Företagets mål är likt det för Röstånga Tillsammans nämligen att utveckla Röstångabygden, fast på en kommersiell plattform. De verksamheter som startas och drivs skall vara lönsamma och komma bygden och aktieägarna tillgodo. RUAB drivs som ett kommersiellt bolag och är registrerat med begränsningen SVB, vilket betyder särskild vinstutdelningsbegränsing. Bolaget har varit aktivt i det lokala arbetet med att arbeta med nyanlända.