#SISUMMIT16

Anna Ternell

13 september 2016

Anna Ternell är senior hållbarhetsstrateg på COWI där hon arbetar med samhällsplanering, stadsplanering och strategiutveckling. I det arbetet har hon bl.a. tagit del i att utveckla policy och strategier både på nationell, regional och lokal nivå. Hon har utfört samhällsekonomiska och finansiella analyser, och tagit del i planering och utveckling av klimatsmarta lösningar för stads- och regionsutveckling. En viktig del i detta arbete är integrering av ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Anna har över 15 års erfarenhet från internationellt arbete. Hon har bl.a utvecklat koncept för mikrolån i Afrika och Asien, förbättrad vattenförsörjning för byar i Afrika, småskaliga lösningar för att hantera avfall och sanitet och transportlösningar på landsbygden.

I samarbete med Business Region Göteborg och Stadslandet arbetar Anna med klimatsmart ekobaserad agroforestry genom grön affärsinnovation för lokal produktion och distribution. Projektet fokuserar på samarbete mellan kommuner och gröna företag i en ny samverkan mellan urbana, peri-urbana och rurala områden i Göteborg.