#SISUMMIT16

Anne Lunde Dinesen

11 juli 2016

Anne Lunde Dinesen är projektledare för den sociala innovationen Matcentralen, en satsning av Stockholm Stadsmission vars syfte är att minska matsvinn, skapa platser för arbetsinteration och öka tillgången till livsmedel för personer som lever i social och ekonomisk utsatthet. Projektet är finansierat av Vinnovas program för sociala innovationer. Anne Lunde Dinesen har tidigare jobbat med matsvinnsprojekt och utvecklingsprojekt inom allmännyttan i Danmark.