#SISUMMIT16

Anne Skovgaard

09 juli 2016

Anne arbetar med att sprida kunskapen om och utveckla verktyg för hur man som kommun, region eller land kan stödja socialt företagande och sociala verksamheter. Hon arbetar även i ett projekt tillsammans med Erhvervsstyrelsen (motsvarande svenska Bolagsverket) för att utveckla en modell för att mäta socialt värde (SROI). Anne jobbade tidigare på Mandag Morgen som projektchef och har många års erfarenhet av välfärdsutveckling och tvärsektoriellt samarbete samt är flitigt anlitad som rådgivare, talare och facilitator.