#SISUMMIT16

Annelie Helmersdotter Eriksson

03 juni 2016

Annelie är samhällsvetare med bred erfarenhet från såväl offentlig, ideell som privat sektor. Sedan 17 år arbetar Annelie som konsult med fokus på processtöd och kunskapsuppbyggnad som bidrag till samhällsbyggnad i dess olika former. Kvalitet och hållbarhet har varit en gemensam en röd tråd genom åren och många trådar har löpt samman under paraplyet Social hållbarhet.

Metodutveckling och utredningsutbildningar har länge varit en viktig del av arbetet och Annelie har genom åren hållit såväl öppna kurser som anpassade utbildningar.